صفحه در حال بارگذاری است ...
بیمه مسافرتی


بیمه مسافرتی
اینکه شما در حال برنامه ریزی برای یک سفر دریایی، سفر کاری یا سفر زیارتی و یا هر سفر خارج از کشور باشید، بیمه مسافرتی به شما کمک می کند که یک پوشش عالی بیمه ای داشته باشید بدون توجه به مقصدشما،بیمه مسافرتی نیاز های بیمه ای و درمانی افراد را در حین مسافرت خارج از کشور تامین میکند. ، بیمه مسافرتی علاوه بر پوشش های پزشکی پوشش های عالی دیگری مانند گم شدن چمدان ، جابجایی بیمه شده در شرایط خاص تحت پوشش بیمه مسافرتی و ... را هم ارائه می دهد
بیمه مسافرتی وابسته به محدوده سفر در سطح دنیا و مدت اقامت ، سقف سرمایه مورد درخواست،و شرکت کمک رسانی بیمه ارائه می گردد.
که در ادامه بیشتر با بیمه مسافرتی آشنا می شویم.

پوشش های بیمه مسافرتی:
- پرداخت هزینه های معمول پزشکی و بستری بیمارستانی و هزینه های جراحی و پاراکلینیکیمنشا آن در سفر باشد
- پرداخت هزینه های دندان پزشکی با توجه به تعهدات بیمه نامه
در شرایط خاص:
- نقل و انتقال بیمه شده به کشور محل اقامت
- بازگرداندن جسد بیمه شده
- بازگشت بستگان همراه بیمه شده به کشور محل اقامت
- سفر اضطراری یکی از بستگان بیمه شده
- بازگردادن کودکان بی سرپرست بیمه شده
- بازگشت اضطراری به کشور به دلیل فوت یکی از اعضای نزدیک خانواده
- تحویل دارو
- یافتن و ارسال بار و ملزومات شخصی بیمه شده

مناطق تحت پوشش بیمه مسافرتی در سطح جهان:
بیمه مسافرتی در تمامی مناطق ذیل تمامی خدمات و پوشش های بیمه ای خود را  ارائه می نمایدکه جهت دسته بندی بهتر به صورت ذیل ارائه می گردد:
- سراسر جهان
- کشورهای حوزه خلیج فارس
- کشورهای حوزه شینگن
- کشورهای خاورمیانه و ترکیه

برخی از شرکت ها و آژانس های بین المللی که خدمات بیمه مسافرتی را در سطح جهان ارائه می کنند؟
شرکت Mideast Assistance  International S.A.L ، شرکت Raise schutz، شرکت  EVASAN، INTERNATIONAL S.A.L ،MEDICALLاز جمله شرکت های بیمه ای هستند که خدمات بیمه مسافرتی را در همه نقاط جهان به صورت 7روز هفته و 24 ساعته و بدون محدودیت سنی خاصی انجام می دهند که توجه به اینکه شرکت بیمه گر داخلی بیمه مسافرتی قابل ارائه خود را از طریق کدام شرکت ارائه می نماید در تهیه بیمه مسافرتی و انتخاب آن حائذ اهمیت است.