صفحه در حال بارگذاری است ...
بیمه سامان


بیمه سامان

شركت بيمه سامان درسال 1383 به منظور ارائه خدمات بیمه های بازرگانی در رشته بيمه‌هاي اموال، مسئوليت و اشخاص شروع به فعالیت نمود بیمه سامان با  سرمايه هاي مالي و انساني مناسب خدمات خوبی را برای بیمه گذاران خود ارائه می دهد.