صفحه در حال بارگذاری است ...
بیمه پارسیان


بیمه پارسیان

 بیمه پارسیان در سال 1382 با دریافت مجوز از بیمه مرکزی بیمه جمهوری اسلامی در زمینه بیمه های بيمه هاي  اموال ، مسئوليت و اشخاص را شروع کرد. بیمه پارسیان از جمله شرکت های برتر و توتنگر در صنعت بیمه می باشد.