صفحه در حال بارگذاری است ...
بیمه معلم


بیمه معلم

شرکت بیمه معلم در سال 1373 با نام شرکت بیمه صادرات و سرمایه گذاری تاسیس شد و از سال 1386 به نام بیمه معلم تغییر اسم داد.بیمه معلم تواانست به تدریج دامنه فعالیتهای خود را توسعه داده و موفق به اخذ مجوز فعالیت از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کلیه رشته های بیمه زندگی و غیر زندگی و اتکائی گردد.