صفحه در حال بارگذاری است ...
بیمه ما (ملت)


بیمه ما (ملت)

شرکت بیمه ما (ملت ) فعاليت خود را در انواع بيمه هاي اموال ، اشخاص و مسئوليت از بيمه مركزي ايران  در سال 1390 آغاز نموده است و از آن تاريخ تا كنون توانسته است با به كارگيري نيروي انساني كارآمد و بهره گيري از كارشناسان متخصص در صنعت بيمه ، به جايگاه خوبي در ميان شركت هاي بيمه دست يابد .