صفحه در حال بارگذاری است ...
بیمه درمان


بیمه درمان
افزایش روز به روز هزینه های درمانی یکی از مهمترین  دغدغه ها و مشکلات مردم در زمینه بهداشت و درمان می باشد ، جبران هزینه های درمانی از جمله هزینه های بیمارستانی ، هزینه های پاراکیلینکی و دندانپزشکی ، زایمان، آمبولانس و ... در زمان بیماری و حوادث از مشکلات اقشار مردم است ،با توجه به این مهم برای جبران هزینه های درمان شرکت های بیمه طرح های مختلف بیمه درمانی را ارائه میکنند. در تمامی بیمه های درمان سقف تعهد خسارت قابل جبران و با پوشش های اصلی بیمه های درمان و پوشش های اضافی بیمه درمان  در نظر گرفته می شود.
دسته بندی بیمه درمان با توجه به تعداد نفرات:
 بیمه درمان انفرادی:

در این طرح بیمه درمان همه افراد می توانند برای خودشان و اعضای خانواده مانند پدر، مادر ، همسر و یا فرزندشان بیمه درمان انفرادی تهیه نمایند.
توجه: منظور از انفرادی یک خانواده می باشد مگر توافق دیگری با شرکت بیمه انجام گردد .
بیمه درمان انفرادی-خانواده که توسط برخی از شرکت های بیمه ایی ارائه می گردد مانند :شرکت بیمه SOS (شرکت کمکرسان ایران) و یا بیمه سامان طرح شرکت خدمات برتر ، بیمه آسماری در طرحی دیگر، بیمه ملت و ...  در این بیمه درمان بطور معمول باید تمامی اعضای خانواده به عضویت این بیمه نامه در بیایند.
نکته:در ایران یکی از شرکت هایی که در خصوص بیمه درمان انفرادی عملکرد خوبی دارد شرکت بیمه کمک رسان ایران SOSمی باشد.
بیمه درمان گروهی:
بیمه های درمان گروهی که شرکت های خصوصی و دولتی و سازمان ها و ادارات برای کارمندان خود انجام می دهند. این طرح با توجه به تعداد افراد اصلی و تحت تکفل می باشد و تعداد افراد در حق بیمه مهم است .در انتخاب شرکت بیمه گر بابت بیمه درمان همواره باید در نظر داشت که نحوه خدمات و پرداخت خسارت و همچنین بیمارستان های طرف قراردادو.... و درنهایت مبلغ حق بیمه پیشنهادی شرکت بیمه با توجه به سقف تعهدات انتخابی بیمه گذار چگونه است .