صفحه در حال بارگذاری است ...
بیمه آتش سوزی


بیمه آتش سوزی
بیمه آتش سوزی از بیمه نامه های اموال می باشد که شما تمامی اموال و دارائی مورد نظر در محل قید شده در این بیمه نامه را در مقابل خسارت های وارده از آتش سوزی ، صاعقه و انفجار تحت پوشش بیمه آتش سوزی قرار می دهید. آتش سوزی ، صاعقه و انفجار (که به اختصار اصا )پوشش های اصلی  بیمه آتش سوزی می باشد. شرکت های بیمه برای هر چه کامل تر شدن بیمه آتش سوزی خطرات اضافی دیگری را مانند :زلزله ، ترکیدگی لوله آب، سیل،طوفان،سقوط هواپیما ،سرقت با شکست حرز،شکست شیشه ، هزینه پاک‌سازی و جمع آوری ضایعات و... را با توافق طرفین تحت پوشش قرار می دهند . واضح است که با توجه به انتخاب هر پوشش اضافی حق بیمه پایه این بیمه نامه تغییر می نماید .البته بیمه آتش سوزی استثنائاتی هم دارد مانند:جنگ ،بلایای طبیعی، تشعشعات رادیو اکتیو ، عمد بیمه گذار و نمایندگان وی و ... که از پوشش این بیمه نامه خارج است مگر توافق دیگری با شرکت بیمه در این خصوص انجام گردد.
انواع بیمه آتش سوزی :
-بیمه  آتش سوزی عمومی
-بیمه آتش سوزی با شرایط اظهارنامه ایی (شناور)
-بیمه آتش سوزی با شرایط جایگزین و بازسازی
-بیمه آتش سوزی به صورت فرست لاس
شایان ذکر است بیمه آتش سوزی عمومی با دسته بندی (مسکونی ، صنعتی ، غیر صنعتی ) می باشد.
شما می توانید ساختمان ، دارایی اموال و اثاثیه در منازل مسکونی، مراکز صنعتی و غیر صنعتی خود را در مقابل خطرات در بیمه آتش سوزی بیمه نمائید.