صفحه در حال بارگذاری است ...
بیمه اتومبیل


بیمه اتومبیل
اگر در نظر بگیریم که حادثه وتصادفات خودرو برای هر کسی حتی برای بهترین راننده ها می تواند اتفاق بیافتد .بنابراین:بیمه اتومبیل می تواند پوشش های مناسب بیمه ایی شما را در تصادفاتی که شما مقصر حادثه هستید و به دیگران آسیب وارد می شود و یا زمانیکه به خود شما و اتومبیل شما خسارت و آسیب وارد می شود  باشد . و در جبران هزینه های مالی ناشی از خسارت حادثه و هزینه های پزشکی و دیه ،به شما کمک کند. بیمه اتومبیل دیوار ایمنی برای شما در برابر هزینه های مالی  در قبال صدمه به اموال یا صدمات جانی  ایجاد می کند.این مهم بطور معمول در دو قالب بیمه ایی 1)بیمه شخص ثالث 2)بیمه بدنه در ایران ارائه می گردد.
بیمه ثالث اتومبیل:
در ایران داشتن بیمه مسئولیت دارندگان وسائط نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث که به اختصار بیمه شخص ثالث در بین مردم گفته می شود برای تمامی  دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و ریلی اعم از اینکه اشخاص حقیقی یا حقوقی باشند اجباری و  الزامی می باشد. در بیمه شخص ثالث خسارات جانی و مالی به اشخاص ثالث در صورتیکه راننده اتومبیل مورد نظر این بیمه نامه مقصر باشد پوشش دارد.
بیمه بدنه اتومبیل:
بیمه نامه بدنه پوشش بیمه ای است که اتومبیل خودتان را در مقابل آسیب های وارده تحت پوشش بیمه ایی قرار می دهید.
نکته: هیچ الزام قانونی برای داشتن بیمه بدنه نیست و یک بیمه اختیاری می باشد، و هر فرد به اختیار خود این بیمه نامه را خریداری می نماید و با تعویض اتومبیلبه این دلیل که بیمه بدنه و امتیاز عدم خسارت  به نام خود شخص می باشد همه تخفیفات برای شخص محفوظ می ماند.

آیا  تا به حال شرکت بیمه و پوشش های بیمه ایی و نرخ بیمه اتومبیل خود را با  یکی از دوستان و یا یکی از اعضای خانواده خود مقایسه کرده اید؟ با ما همراه باشید تا در انتخاب بهترین بیمه اتومبیل با کمترین نرخ در کنار شما باشیم.