صفحه در حال بارگذاری است ...
بیمه آسماری


بیمه آسماری

بیمه آسماری از شرکتهای بیمه است که با طی کردن مسیر قانونی و تشریفات اداری از بیمه مرکزی و  مناطق آزاد از جمله اولین شرکت های بیمه  ای بود که با همکاری مناطق آزاد شروع به فعالیت کرد. بیمه آسماری بیشتر در زمینه بیمه های درمانی خدمات عالی را ارائه میکند.