صفحه در حال بارگذاری است ...
بیمه عمر


بیمه عمر

همه ما در زندگی به دنبال بهترین ها برای خود،خانوادمان هستیم. بیمه عمر و سرمایه گذاری هم از جهت بیمه ای و هم ازجهت سرمایه گذاری می تواند ما را در رسیدنبه آرزوهایمان و انجام بهترین ها برای خانوادمان کمک کند. طرح بیمه عمر و سرمایه گذاری هم در زمان حیات و هم برای زمان نبودنمان یک تکیه گاه عالی برای ما و خانواده میتواند باشد.
این بیمه نامه از سال 1381با تایید و تصویب بیمه مرکزی جمهوری اسلامی قابل ارائه شد. توسط شرکت بیمه کارآفرین در ابتدا و سپس با تفاوت هایی در پوشش های بیمه ایی و تعهدات و مبلغ سرمایه گذاری توسط شرکت های بیمه ایی دیگر و با اسامی متفاوت عرضه شد.این طرح یک پوشش بیمه ایی قابل انعطاف در بیشتر گزینه ها می باشد
این طرح بیمه عمر با توجه به سن بیمه شده و مبلغ حق بیمه پرداختی در شرکت های مختلف بیمه ایی با اسامی و پوشش های متنوع مانند:بیمه عمر و سرمایه گذاری، بیمه عمر و تامین آتیه ، بیمه عمر و پس انداز،بیمه عمر مان، بیمه تامین آتیه کودکان، ... ارائه می گردد.